Η μεθοδολογία μας

H ανάπτυξη μιας αυτόνομης προσωπικότητας είναι απαραίτητο στοιχείο για τη μάθηση της Αγγλικής γλώσσας και φυσικά για τη βίου μάθηση.
Υιοθετούμε πρωτοποριακές μεθόδους και πρακτικές για να βοηθάμε την ανάπτυξη αυτόνομων μαθητών

Στην ΠΟΛΥΓΝΩΣΗ καλλιεργούμε τη συνεργατική μάθηση, τη μεταγνώση και το στοχασμό μέσα από ομαδικές εργασίες. Βοηθάμε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών μας με το πρόγραμμα μας, μας γνωστικής ενδυνάμωσης.
Η διάρκεια των σπουδών στη ξένη γλώσσα μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών μας, από μικρή ηλικία μέχρι την εφηβεία, και να συμβουλεύουμε ανάλογα γονείς και μαθητές.

 • Οι μαθητές μας είναι ενεργοί συμμετέχοντες στη μαθησιακή διαδικασία- ομαδοσυνεργατική προσέγγιση.
 • Γίνεται συνεχής ουσιαστική αξιολόγηση μαθητών, εκπαιδευτικών και του προγράμματος μας.
 • Καλλιεργείται η κριτική σκέψη, η λογική κι η ομιλία της Αγγλικής.
 • Συνδέομε την διδακτέα ύλη με την Ελληνική πραγματικότητα μέσω εκδηλώσεων.
 • Τα βιβλία που χρησιμοποιούμε είναι σύγχρονα εργαλεία μάθησης. Συμπληρώνονται με προγράμματα μάθησης που ενθαρρύνουν τους μαθητές μας να είναι δημιουργικοί.
 • Οι μαθητές μας αναλαμβάνουν ευθύνη για τη μάθηση τους κι ωφελούνται από τη συνεχή ανατροφοδότηση και επιβεβαίωση της ανάπτυξης τους.
 • Η έμφαση είναι στο αποτέλεσμα, σε αυτό που καταλαβαίνει ο μαθητής και στην εξέλιξη του.
 • Εφαρμόζουμε πολύπλευρη προσέγγιση, έτσι διευκολύνονται οι μαθητές μας να εργάζονται με το μαθησιακό τους προφίλ.
 • Προσαρμόζουμε τη μεθοδολογία μας σύμφωνα με τις εξελίξεις στην παιδαγωγική και στη διδακτική των γλωσσών.


Διδάσκοντες

Στα Κέντρα Αγγλικής Γλώσσας ΠΟΛΥΓΝΩΣΗ διδάσκουν εκπαιδευτικοί με Πανεπιστημιακή εκπαίδευση οι οποίοι ενημερώνονται τακτικά με in service training για όλες τις εξελίξεις στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί της ΠΟΛΥΓΝΩΣΗΣ - στην μεγάλη τους πλειοψηφία - διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.


Αξιολόγηση μαθητών

Οι γονείς ενημερώνονται συνεχώς για την πρόοδο και την αξιολόγηση των μαθητών μας. Η αξιολόγηση γίνεται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με φιλική προσέγγιση που περιλαμβάνει:

 • καθημερινές εργασίες
 • περιοδικά τεστ
 • εξετάσεις τετραμήνου
 • δημιουργία Εννοιολογικών χαρτών
 • εργασιών projects
 • παρουσιάσεις
 • προφορικές εξετάσεις
 • γνωστικές αντιπαραθέσεις
 • εξετάσεις προσομοίωσης

Ενισχυτική διδασκαλία γίνεται ατομικά αν χρειαστεί. Δίνονται συμβουλές σε προσωπικό επίπεδο σε γονείς και μαθητές για αποτελεσματική μάθηση. Η μέθοδος μας αναλύεται στα βιβλία μας ‘Μαθαίνω εύκολα’, ‘Θυμάμαι εύκολα’ και ‘Μελετώ αποτελεσματικά’.

Τη Πολυγνωση διευθύνει η
Νάντια Βασιλομανωλάκη-Καρκαβάτσου,
Β.A. in English,
Μaster of Arts Applied Linguistics -Teaching English as a Foreign Language


Εξετάσεις Γλωσσομάθειας

Οι μαθητές μας έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας που διοργανώνονται από:

 • PEARSON TESTS OF ENGLISH B2 (Lower),
 • MICHIGAN STATE UNIVERSITY C2 (Proficiency)
 • CAMBRIDGE ESOL B2 C2 (Proficiency)
Η επιτυχία των μαθητών μας θεωρείται εξασφαλισμένη, αφού κυμαίνεται στο 90% -100% κάθε χρόνο.

Διάρκεια σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών από την τάξη των αρχάριων (Junior)μέχρι το επίπεδο Β2 - (Cambridge, Edexcel-Pearson, Michigan) είναι συντομότερη.
Μαθητές που ξεκινούν σε μας στην Γ τάξη του Δημοτικού Σχολείου ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στη Β τάξη του Γυμνασίου – επίπεδο Β2- χωρίς θερινά μαθήματα!
Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το επίπεδο C2 - Proficiency είναι 9 μήνες.Οι μαθητές μας ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο επίπεδο Proficiency στη Γ Γυμνασίου.
Τα μαθήματα μας αρχίζουν την ημέρα έναρξης των μαθημάτων των Δημοτικών Σχολείων και λήγουν τις πρώτες μέρες του Ιουνίου.
Τα δίδακτρα μας είναι χαμηλά και σε συνδυασμό με τις ώρες μαθημάτων, τα σεμινάρια, τα βοηθήματα και τα βιβλία που προσφέρουμε είναι από τα πλέον συμφέροντα.
Το αποτέλεσμα της συντομότερης διάρκειας σπουδών είναι αφ' ενός η μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων και αφετέρου η αποδέσμευση των μαθητών από τις σπουδές της Αγγλικής γλώσσας πριν το Λύκειο.

Προσωπικά Δεδομένα


Επικοινωνία


 • ΠΟΛΥΓΝΩΣΗ
 • addressΓερ .Σφακιωτάκη 2 - Δεξαμενή 73134, Χανιά Κρήτης
 • timeΔευ - Παρ: 16:00 - 20:00, Σάβ: 09:00 - 11:00
 • contact phone28210 - 40400, 28230 - 42142
 • emailinfo@polygnosi.gr

Κοινωνικά Δίκτυα